فردین صفوی از گروه اغزامی مجله صنعت زنبورداری در ارزیابی خود از نمایشگاه بین المللی صنعت زنبور داری اظهار داشت: انسجام و حضور کشورهای مختلف در نمایشگاه خیلی جالب و تحسین بر انگیز بود و دولت ها مساعدت کرده بودند که شرکتهای بخش خصوصی حضوری فعال و پاویون متناسب داشته باشند منتهی در این رویداد جای کشورمان و حضور شرکت های مرتبط خالی بود. وی افزود: می توان به کشور ترکیه اشاره کرد که در سطحی مناسب و جالب توجه حضور داشت و با رایزنی هایی که انجام داد توانست برای چهار سال بعد میزبانی برگزاری کنگره را دریافت دارد منتهی مسئولان کشورمان نسبت به برگزاری چنین رخدادی کاملا بی تفاوت بودند و نه تنها حضور نداشتند، بلکه مقدمات حضور شرکت های ایرانی را نیز فراهم نساختند.

فردین صفوی در دانشگاه کیف، دپارتمان زنبورداری

بازدید گروه اعزامی از دانشگاه کیف، دپارتمان زنبورداری