طریقه دادن ورقه موم به کلنی ها

شان هائی که در کلنی وجود دارد همچون واحدهای به هم پیوسته محل زندگی اجتماع زنبورعسل هستند. زنبورها با رفت و آمد روی آنها و ارتباط با یکدیگر به انجام فعالیت های داخل کندو می پردازند.

طریقه دادن ورقه موم به کلنی ها

در صورتی که قاب حامل برگه موم در وسط این اجتماع زنبورها گذاشته شود سبب اختلال و ممانعت از ارتباط زنبورها با هم می گردد. همچنین اگر این برگه موم در کنار کلنی گذاشته شود معمولاً زنبورها رغبتی برای فعالیت روی آن و موم بافی از خود نشان نمی دهند. بهترین کار این است که این قاب حاوی برگه را بین قاب آخر و بقیه قاب ها (یک قاب مانده به آخر) قرار داد.

در مواقعی که لازم به اضافه کردن طبقه می باشد و شان آماده در اختیار ندارید، قاب 1 قاب 10 را بالا بیاورید. سپس قاب 2 و قاب 9 را به دیواره کندو (جای دو قابی که بالا گذاشته اید) بچسبانید و سپس دو برگه موم به جای قاب های 2 و 9 بگذارید .بعد از اینکه به همین روش طبقه دارای 4 قاب آماده و بافته شده شد، می توانید در طبقه هم برگه موم بگذارید. توجه داشته باشید که تعداد برگه بافته نشده در کندو حتی الامکان از دو عدد بیشتر نشود که زنبور ها بتوانند آن را سریعاً آماده کنند.

سعی کنید برگه ها پس از مو دوزی سریع تر داخل کندو قرار گیرد. زیرا در صورت تازه بودن برگه ، عطر موم و همچنین نرمی آن باعث جلب زنبورهای موم ساز و تشویق آنها به موم بافی می شود. این مسئله پس از چند روز هواخوردن برگه های موم دوزی شده تقلیل پیدا می کند.

مطالعه بیشتر  9 نكته اساسي در تكثير مصنوعي زنبورعسل

منتظر نظرات و پیشنهادهای شما در عسل مهرنوش هستیم.