معرفی انواع زنبور عسل بدون نیش

معرفی انواع زنبور عسل بدون نیش ; زير خانواده هايي از زنبورعسل به صورت اجتماعي زندگي مي كنند كه بر خلاف زير خانواده اپينه (زنبور عسل معمولي) نيش ندارند.جنس ها و گونه هاي متفاوت اين نوع زنبورها به صورت بومي در مناطق استوايي اسيا،افريقا،استراليا و امريكا زندگي مي كنند.معمولا اين نوع زنبورها از نظر شكل ظاهري و اندازه بدن تفاوت دارند.

ملكه سر بزرگتري دارد و بدنش با موي زيادي پوشيده شده است.كلني انها داراي ميانگين توليد عسل 4 كيلوگرم در سال است كه ارزش غذايي ان بيشتر و در نتيجه گرانتر است.اما كنترل و نگهداري اين نوع كلني راحتتر است. با انكه اين نوع زنبورها نيش ندارند داراي خصوصياتي هستند كه مي توانند در هنگام خطر از خود دفاع كنند و اين خصوصيات ممكن است حتي براي انسان نيز نامطلوب باشد. سازو كار دفاعي انها در برابر انسان گاز گرفتن، به سوزش در اوردن چشم يا خزيدن روي چشم و گوش و…است كه با ترشحات مايع سوزاننده  يا بوي نامطلوب همراه مي شود. بيش از 120گونه و نژاد ان شناسايي و نامگذاري شده است كه زنبور عسل بامبوس از زير خانواده بامبينه نيز از جمله انهاست.

بعضي از انواع ان اب و هواي سرد را نيز تحمل مي كنند.ولي تجمع انها در فصل زمستان به صورت خوشه نيست.بسياري از زنبوران بدون نيش گرده افشان بسيار خوبي براي بعضي از محصولات كشاورزي به شمار مي روند. اشيانه انها حفره هايي است كه ممكن است در داخل درخت و در يك فضاي بسته يا در زير زمين (مانند موريانه) باشد.انواع متفاوت انها را مي توان در افريقا،اسيا و امريكا در كندوهاي معمولي پرورش داد. گونه مليپونا اكسس (melliponula axes)  مربوط به خانواده مليپونينه را زنبور عسل بدون نيش تنه درختي مي نامند و مي توان در كندوهاي معمولي پرورش داد.