ابن سینا در مورد خواص عسل می گوید:

عسل برای حفظ جوانی بسیار موثر است به خصوص برای افراد مسن و بالای 45 سال توصیه می کند که از ترکیب عسل و گردوی خرد شده استفاده نمایند و تاکید می کند که خوردن عسل برای حفظ توان انجام کارها و انرژی روزانه موثر است.

ابن سینا می گوید عسل خوب باید خوشبو و رنگش متمایل به سرخ باشد. برای درمان زخم های سطحی می توان از ترکیب عسل و آرد به صورت ضماد استفاده کرد. برای درمان بیماری های ریوی و حتی مراحل ابتدایی بیماری سل نیز از ترکیب عسل و گلبرگ گل سرخ استفاده می شود و البته بهترین زمان استفاده این ترکیب صبح و قبل از ظهر می باشد.  عسل به مقدار کم در درمان بی خوابی نیز تاثیر دارد.

ابن سینا