جوجه تیغی بلای جان زنبور عسل

جوجه تیغی ها پستانداران کوچکی هستند که مانند برخی از پستانداران شب زی هستند و شبانه به جستجوی غذا می پردازند غذای عمده آنها را پستانداران کوچک، حشرات ، میوه جات و سبزیجات تشکیل می دهد. یکی از حشرات مورد علاقه آنها زنبور های عسل می باشد. که این مسئله جوجه تیغی را به یکی از آفت های زنبور عسل و کندو تبدیل کرده است. جوجه تیغی معمولا بعد از ظهر ها خود را به مدخل کندو رسانده و یا از دریچه آن آویزان می شود و به شکار زنبور های حامل عسل می پردازد.

یکی از راههای رفع این مسئله گذاشتن کندوها بر روی پایه های است تا کندو از دست رس این حیوان دور باشد.