اقدامات قبل از تبديل كندوی عسل بومی به مدرن

اقدامات قبل از تبديل كندوی عسل بومی به مدرن:

الف- تهيه وسايل لازم- اين مواد شامل:

1-   كندوي جديد(جعبه اي)همراه با تعدادي قاب ساخته شده با صفحه موم آجدار.

2-  چند عدد كادر را كه دور آنها با حدود يك متر كش از چند طرف كشيده ايم آماده مي كنيم و يا چند عدد كادر كه يك طرف آنها سيم كشي شده و يك طرف آن باز است جهت گذاشتن شانهای بريده شده دارای نسل زنبورعسل.

3-  ساير وسايل شامل:دودي،كلاه زنبورداري،اهرم،دستكش،برس،چكش،چاقو،قابلمه در دار براي برداشت عسل،كارد براي بريدن شانها از كندوي بومي،پايه براي استقرار كندوي بومي روي ان جهت سهولت تبديل و خلاصه اب گرم براي شستشو.

ب- انتخاب فصل ويا روز مساعد براي تعويض:تعين فصل و روز مناسب براي تبديل كندوهاي بومي اهميت زيادي دارد زيرا فصل و يا روز نامناسب مي تواند باعث شكست زنبوردار در عمليات تبديل شود.

فصل مناسب:تنها فصل تبديل كندو بهار هر منطقه است (منظور زماني است كه طبيعت داراي گل بسيار است. در اين فصل به علت وجود گرده و شهد در طبيعت تعداد زيادي از زنبوران كارگر مشغول فعاليت در صحرا بوده و ازدحام جمعيت در داخل كندو كم و در نتيجه شخص عامل راحتر مي تواند كار تبديل را به انجام رساند.البته بهتر است در ابتداي فصل عمل تبديل انجام گيرد تا كندو بتواند ترميم شانهاي بريده شده و ساختن شانهاي جديد را انجام دهد تا بتواند از دوره عسل استفاده كند.

روز مناسب:براي تبديل مي توان يك روز افتابي حوالي ساعت 9صبح الي 2 بعد از ظهر را كه دماي حدود 26-22 درجه سانتيگراد را داشته باشد انتخاب كرد بهتر است در روزهاي باراني و سرد و يا روز هاي ابري كه زنبور كارگر نتوانسته به صحرا برود عمل تبديل انجاك نگيرد.انتخاب فصل و روز مناسب با بهترين چراگاه براي جلوگيري از غارت كندوي تبديل شده نقش بزرگي را ايفا مي كند.