نکته های جالب در مورد عسل و زنبور عسل

1- در قرآن کریم یک سوره به نام زنبور عسل آمده ودر دو آیه اشاره ی مستقیم به آن شده است .

2- علت اصلی رطوبت داخل کندو درزمستان ، مصرف عسل است.

3- مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کند .

4- بعد از عسل، موم مهم ترین فرآورده ی زنبور عسل به شمار می آید .

5- مهم ترین غذایی که زنبور برای رشد به آن نیاز دارد گرده است .

6- قطر دانه های گرده حدود 5/2 تا 350 میکرون است .

7- مقدار مصرف گرده ی یک کلونی در سال ، حدود 25 تا 35 کیلوگرم است .

8- به طورمعمول زنبورهایی که به جمع آوری گرده مشغول هستند گاهی شهد نیز جمع آوری می کنند؛ ولی عکس این حالت دیده نمی شود .

9- ذخیره کردن گرده ی گل فقط درحجره های کارگر صورت می گیرد؛ ولی در مورد عسل این طور نیست .

10- در سبد گرده ممکن است چند نوع گرده مشاهده شود؛ ولی در عسل دان فقط یک نوع عسل است .

11- گران ترین عسل جهان عسلی است که در سواحل دریای سیاه ترکیه تولید می شود و هر کیلو حدود 250 دلار به فروش می رسد .

12- ﮊله ی رویال موجود در حجره های کارگر مرغوبیت کمتری نسبت به ﮊله ی رویال حجره های ملکه دارد .

13- عسل تنها ماده غذایی است که در ارزیابی کیفی و استانداردهای آن ، آزمایش میکروبی وجود ندارد .

14- قاره ی آفریقا رکورد دار تولید موم در جهان است .

15- کانادا با تولید میانگین 55 کیلو عسل به ازای هر کندو در سال ، در این زمینه رکورد داراست .

مطالعه بیشتر  همه چیز درباره رنگ عسل

16- میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در ایران 10کیلو است و در جهان8 کیلو می باشد .

17- ایران از نظر تولید عسل در مقام یازدهم و از نظر تعداد کندو در مقام نهم جهانی قرار دارد .

18- زنبور، نوزادان را در دمای 5/33 درجه ی سانتی گراد در داخل کندو پرورش می دهد .

19- ازحرارت 34-39 درجه ی سانتی گراد جهت سرد کردن کندو اقدام می شودو در زمان تهویه ی کندو،آب زیادی توسط کارگران به داخل کندو وارد می شود .

20- بهترین دما برای فعالیت زنبور، دمای بین 16-32 درجه ی سانتی گراد است .

21- فعالیت زنبور در دمای 10 درجه ی سانتی گراد شروع می شود .

22- زنبور در حرارت کمتراز 8 درجه فعالیتی از خود نشان نمی دهد .

23- قدرت درک تغییر درجه حرارت در زنبور10 برابر انسان است .این قدرت در انسان 2 درجه سانتیگراد است

24- آنتن در زنبور کارگر عمدتاً به منظور یافتن گل و در ملکه برای درک وضع تخم ریزی مورد استفاده قرار می گیرد .

25- زنبور عسل 16 زوج کروموزوم دارد .

26- در نهمین روز پس از تخم ریزی ،پنجمین و آخرین پوست اندازی دوران لاروی صورت می گیرد . در این مرحله سینه و شکم به طور کامل نمایان است .

27- لارو زنبور عسل در غذای خود غوطه ور است ؛ بنابر این تا پایان دوره ی لاروی که انتهای روده به مخرج وصل می شود مدفوع نمی کند .

28- میزان تخم ریزی ملکه در روز، حداکثر حدود 3000 تخم است، که این میزان هم وزن خود ملکه است و علت آن تغذیه ی منحصربه فرد ملکه است . این موضوع در جهان جانوران یک رکورد محسوب می شود .

مطالعه بیشتر  اثرات درمانی عسل چیست؟

29- تخم درون حجره ی ملکه با تخم درون حجره های کارگر فرقی ندارد .

30- ملکه در هفتمین روز خروج از حجره برای جفت گیری آماده می شود .