معرفی انواع زنبور عسل بدون نیش

معرفی انواع زنبور عسل بدون نیش ; زیر خانواده هایی از زنبورعسل به صورت اجتماعی زندگی می کنند که بر خلاف زیر خانواده اپینه (زنبور عسل معمولی) نیش ندارند.جنس ها و گونه های متفاوت این نوع زنبورها به صورت بومی در مناطق استوایی اسیا،افریقا،استرالیا و امریکا زندگی می کنند.معمولا این نوع زنبورها از نظر شکل ظاهری و اندازه بدن تفاوت دارند.

ملکه سر بزرگتری دارد و بدنش با موی زیادی پوشیده شده است.کلنی انها دارای میانگین تولید عسل 4 کیلوگرم در سال است که ارزش غذایی ان بیشتر و در نتیجه گرانتر است.اما کنترل و نگهداری این نوع کلنی راحتتر است. با انکه این نوع زنبورها نیش ندارند دارای خصوصیاتی هستند که می توانند در هنگام خطر از خود دفاع کنند و این خصوصیات ممکن است حتی برای انسان نیز نامطلوب باشد. سازو کار دفاعی انها در برابر انسان گاز گرفتن، به سوزش در اوردن چشم یا خزیدن روی چشم و گوش و…است که با ترشحات مایع سوزاننده  یا بوی نامطلوب همراه می شود. بیش از 120گونه و نژاد ان شناسایی و نامگذاری شده است که زنبور عسل بامبوس از زیر خانواده بامبینه نیز از جمله انهاست.

بعضی از انواع ان اب و هوای سرد را نیز تحمل می کنند.ولی تجمع انها در فصل زمستان به صورت خوشه نیست.بسیاری از زنبوران بدون نیش گرده افشان بسیار خوبی برای بعضی از محصولات کشاورزی به شمار می روند. اشیانه انها حفره هایی است که ممکن است در داخل درخت و در یک فضای بسته یا در زیر زمین (مانند موریانه) باشد.انواع متفاوت انها را می توان در افریقا،اسیا و امریکا در کندوهای معمولی پرورش داد. گونه ملیپونا اکسس (melliponula axes)  مربوط به خانواده ملیپونینه را زنبور عسل بدون نیش تنه درختی می نامند و می توان در کندوهای معمولی پرورش داد.

مطالعه بیشتر  عسل با موم بخورید