مشخصات موهاي سطح بدن زنبور عسل

مشخصات موهاي سطح بدن زنبور عسل

مشخصات موهاي سطح بدن زنبور عسل ;

اندازه و موهاي حلقه هاي پشتي شكم در تشخيص نژادها اهميت دارد. اندازه طول موهاي پشت حلقه پنجم شكم (overhair) زنبورهاي كارگر در نژادهاي گوناگون از 3/0 تا7/0 ميليمتر متغير است.

همچنين شاخص تومنتوم (tomentum index)  كه نسبت عرض نوار موهاي پشت حلقه چهارم شكم (T)  به عرض نوار فاقد مو در همان حلقه و حلقه بعدي (R)  است در تشخيص و مقايسه نژادها ارزش زيادي دارد.

در بعضي ازنژادها (نظير نژادهاي كارنيولان و قفقازي) نوار موهاي پشت حلقه چهارم شكم (T)  پهن و متراكم و در بعضي ديگر (مانند نژاد سياه اروپا) نوار باريك و متفرق است.در بعضي از نژادهاي افريقايي نيز اين نوار وجود ندارد. رنگ موهاي بدن زنبورهاي نر نيز در نژادهاي گوناگون متفاوت و يكي از معيارهاي تشخيص نژادهاست. براي مثال موي بدن نژاد ايتاليايي به رنگ زرد، قفقازي به رنگ سياه، كارنيولان خاكستري و نژاد تيره اروپا به رنگ قهوه اي تيره تا سياه است.

عسل باغرو
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *