عسل با موم چوبی در جعبه های 10 و 12 شانی

photo 2019 03 13 20 13 09

عسل با موم چوبی در جعبه های 10 و 12 شانی

تولید اولیه عسل در شان های چوبی می باشد و بعد از برداشت محصول است که شهد این عسل های با موم گرفته شده و بسته بندی می شود

با توجه به این موضوع که موم رویه دو طرف عسل را زنبورها با مهندسی کامل و دقیق اثری هنری به این زیبایی را خلق می کنند و انسان قادر به تولید آن نیست .

عسل های با موم با توجه به فصل برداشت و مقدار تغذیه مصنوعی آن از لحاظ کیفیت و میزان تاثیرگذاری دارویی آنها متفاوت هستند .

  • بسته بندی عمده در ریکه های چوبی 10و12 عددی

  • بسته بندی تکی در کارتن های طرح دار

  • در شان های چوبی طرح (مربع و امریکایی)

  • ساکارز زیر 10 گرم در درصد

 

خرید اینترنتی

IMG_2825

عسل با موم چوبی در جعبه های 10 شانی و 12 شانی

وزن تقریبی هر جعبه 21 کیلو

عسل با موم چوبی - عسل مهرنوش

عسل باغرو