ساختار چشم زنبور عسل

ساختار و شکل چشم زنبور عسل به گونه ای است که از 2 چشم بزرگ (مرکب) و 3 چشم کوچک (ساده) دیگر که در وسط این 2 چشم قرار دارد تشکیل شده است. تا کنون از ساختار دقیق و نحوه عملکرد این 5 چشم اطلاعات دقیقی به دست نیامده است ولی چیزی که مشخص است این است که به زنبور می فهماند نور از کدام سمت می آید و یا خورشید در کدام جهت است.

مطالعه بیشتر  تاثیر عسل و دارچین در کاهش وزن و بیماری دیابت