دانشمندان اعتقاد دارند که که زنبور عسل عمرش از عمر انسان بیشتر است به دلیل اینکه قدیمی‌ترین فسیل انسان شش میلیون سال قدمت دارد و قدیمی‌ترین فسیل زنبور عسل چهل میلیون سال.

و اینکه قدیمی‌ترین اثر نقاشی درباره زنبور عسل با قدمت 12000 سال پیش در یکی از غارهای اسپانیا وجود دارد که مردی را در حال برداشت عسل از یک کندو نشان می‌دهد.

تصویر فسیل زنبور

همه اینها یعنی اینکه «عسل» از اول عمر بشر در سفره غذایی او وجود داشته است. در طول قرون گذشته هر چه علم پیشرفت کرده و تحقیقات بیشتری درباره عسل و زنبورعسل انجام شده، انسان بیشتر مبهوت قدرت خداوند شده و خاصیت‌های بیشتری از این ماده غذایی را شناسایی کرده است. در حال حاضر در ایران بیش از 40 هزار پروانه رسمی پرورش زنبور عسل صادر شده و مسلما تعداد زیادی از زنبورداران هم به صورت غیررسمی به تولید عسل می‌پردازند.

مطالعه بیشتر  نکات کلیدی تکثیر مصنوعی زنبور عسل