زنبور عسل رتبه اول در کار گرده افشانی

زنبور عسل رتبه اول در کار گرده افشانی را دارد .

زنبور عسل و ساير زنبورهاي وحشي گرده افشان از شهد و گرده گلها براي تغذيه خود ونوزادان شان استفاده كرده

و در جريان جمع آوري اين دو منبع غذايي،

دانه هاي گرده تصادفاً به موهاي سطح بدن آنها چسبيده و ضمن ملاقات گل هاي مختلف آنها را گرده افشاني مي كنند.

زنبور عسل رتبه اول در کار گرده افشانی

بطور كلی گرد ه افشانی بردو نوع است:

زنبور عسل رتبه اول در کار گرده افشانی

1. گرده افشانی مستقيم

انتقال دانه گرده از بساك پرچم هاي يك گل برروي كلاله مادگي همان گل و يا گل ديگري كه داراي فرمول ژنيتيكي يكسان باشد.

گرده افشانی مستقيم ممكن است به دو صورت انجام شود.

الف- بدون دخالت عوامل گرده افشان: كه در اين صورت گرده گل در اثر رشد و نمو و حركت قسمت هاي مختلف يك گل به مادگي همان گل و يا گل هاي مجاور انتقال مي يابد.

ب- با كمك عوامل گرده افشان: در اين حالت گرده گل ممكن است با دخالت حشرات، باد،قوه جاذبه زمين و غيره به مادگي همان گل ويا به مادگي گل هاي همان گياه و يا به گياهاني از گياه ديگر كه داراي فرمول ژنيتيكي مشابه است منتقل شود.

زنبور عسل رتبه اول در کار گرده افشانی

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 2. گرده افشانی غير مستقيم

انتقال دانه گرده از بساك گل يك به كلاله مادگي گل گياه ديگري كه داراي فرمول ژنيتيكي متفاوت ايت. اين عمل هميشه به وسيله عوامل خارجي گرده افشان و معمولاً توسط حشرات و باد انجام مي شود.

حشرات يكي از مهمترين عوامل گرده افشان گياهان محسوب مي شوند. تقريباً در تمام راستة هاي حشرات، گونه هائي هستند

كه به نحوي در گرده افشاني بعضي از گياهان دخالت دارند.

اساساً گياهاني كه به وسيله حشرات گردة افشاني مي شوند داراي گل هاي نسبتاً رنگي بوده و مقدار گرده آنها كمتر از گياهاني است

كه به وسيله باد يا پرندگان گرد هافشاني م يشوند.

ضمناً گرده اين گياهان چسبنده بوده و به بدن حشرات مي چسبند.

از بين راستة هاي فوق الذكر راسته بال غشائيان يا زنبورها درعمل گرده افشاني گياهان بيشترين اهميت را داشته و دراين رابطه زنبور عسل رتبه اول را حائز است.

 

برای مشاهده محصولات بر روی لینک زیر متن کلیک نمایید

عسل باغرو
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *