دستگاه دودساز زنبورداری

دستگاه دودساز زنبورداری

دستگاه دودساز یکی از ابزارهای کاربردی زنبورداری است که کاربرد بسیار در جهت دفع حمله های زنبور عسل دارد. ميدانيد كه زنبورعسل موجود صد در صد وحشي بوده و مطيع انسان نشده است. يكي از وسيله هاي مهار كردن و يا دور كرند جمهيت های زنبورعسل از محل استقرار آنها دود است چون انها از دود و گاز حاصل از سوختن مواد چوبي و پارچه ای ناخوشايند بوده و ميترسند. بنابر اين هنگام دود دادن محل خود را ترك كرده وبه نقاط كم دود كندو ميروند و حتي منطقه پرورش نوزادان را نيز ترك ميكنند. رنبوردارها نيز از اين رفتار زنبور استفاده كرده و دستگاههای مختلفي را كه توليد دود ميكنند را ساخته اند و اجسام نيم سوخته را كه در حال دود كردن هستند در داخل انها قرار داده و در هنگام بازديد از كندوها و يا انتقال دادن كندوها به نقاط ديگر از انها استفاده ميكنند. دستگاه های دودی بر حسب سليقه افراد و كشورهای مختلف به اشكال مختلف ساخته شده اند ولي همه انها يك هدف را دنبال ميكنند. دور كردن جمعيت زنبورعسل از محلي كه انسان تصميم به بازديد و يا جابجايي قابها و يا كندوها دارد.

مواد سوختي مناسب برای دستگاه دودساز زنبورداری :

مواد سوختي مناسب براي دودی معمولا از گياهان و يا از پارچه هاي نوع كتاني، پنبه ای ويا كود خشك حيوانات، توتون يا تنباكو انتخاب ميشوند. شايان ذكر است كه هنگام بازديد كندوها مقدار كمي دود از دريچه پرواز وارد كندو كرده و كمي در بالاي سطح كندو دود مي دهند.بايد دقت شود كه هرگز نبايد دود را در عمق كندو و داخل ناحيه نوزادان فرستاد، چون ممكن است به انها صدمه رسيده و ملكه نيز از كندو خارج شود و زنبورها بيشتر عصباني شده و به زنبوردار حمله ميكنند.

دود دادن کندوهای زنبور عسل

عسل باغرو
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *