تعریف و نحوه ساخت عسل خامه ای ; عسل خامه ای مورد پسند عموم بوده و توسط زنبورداران جزء بدون اینکه به کیفیت عسل صدمه ای وارد شود، قابل تهیه می باشد. عسل خامه ای یک جایگزین مناسب برای عسل مایع است.

در یک آمارگیری در کانادا معین شده که 46% از مصرف کنندگان، عسل خامه ای را بر عسل مایع ترجیح می دهند.

از مدت ها قبل زنبورداران با استفاده از هم زدن مداوم عسل در درجه حرارت پایین، اقدام به تهیه عسل خامه ای می کردند که احتیاج به نیروی زیادی داشت. روش های جدید روش هایی هستند که با نیروی کمتری عسل رس کرده ظریف تولید میکنند و راهی برای حل مشکل قدیمی زنبورداران در کشورهای مختلف که عسل خامه ای تولید می کنند، می باشد.

پدیده رس کردن عسل پروسه ای است طبیعی که با کنترل آن پروسه می توان عسل خامه ای تولید نمود و به روش های مختلف قابل اجراء می باشد.

روش :Dyce

روشی است که در سال 1928 اجراء گردید. این روش براساس این یافته که رس کردن عسل در 14 درجه شروع می شود، با اضافه کردن 5% استارتر به عسل مایع موجب تبدیل آن به عسل خامه ای می شود.

شرکت های بسته بندی از 10% استارتر استفاده می نمایند. استارتر را به آرامی داخل عسل  مایع ریخته آنرا خنک کرده و در عرض هفته آن را به آرامی به هم می زنند تا در عرض یک یا دو هفته عسل مایع تبدیل به عسل خامه ای شود.

روش دیگری توسط زنبورداران کانادائی استفاده می شود. به این طریق که عسل را در یک ظرف استوانه ای می ریزند، مقداری عسل خامه ای به آن اضافه نموده و بوسیله یک ملاقه بزرگ بطور مداوم در 14-12 درجه بهم می زنند. تا قوام عسل مایع به عسل خامه ای تبدیل شود. این روش سریعتر از روش قبلی است.

مطالعه بیشتر  تاثیر آنتی اکسیدان های موجود در عسل