تصاویر مختلف از زنبورداری در آمریکا از مراحل آزمایش و انتقال کندوها

زنبورداری در آمریکا

.

انتقال کندوها در آمریکا

.

زنبورداری در آمریکا

.

تولید عسل در آمریکا

.

انتقال کندوهای عسل

.

انتقال کندوی عسل

مطالعه بیشتر  بازدید مداح اهل بیت استاد سلیم موذن زاده از فروشگاه عسل مهرنوش