در این کلیپ شما ملاحظه می کنید که زنبوردار چگونه ملکه زنبور عسل را علامتگذاری می کند.

به این صورت که با شناسایی ملکه، پشت آن را بوسیله ماژیک فسفری مخصوصی علامت گذاری کرده و سپس ملکه را برای مدتی داخل قفس مخصوصی قرار می دهد تا رنگ آن کامل خشک شود و زنبورهای دیگر را به رنگ خود آلوده نکند و پس از چند دقیقه ملکه را به داخل کندو برمی گرداند.