3 روش برای تولید ملکه زنبور عسلملکه زنبور عسل برای افزایش جمعیت کلنی زنبور عسل بسیار اهمیت دارد به همین دلیل زنبورداران با روش های مختلفی اقدام به تولید ملکه زنبور عسل می کنند. در این بخش به توضیح سه روش جهت تولید ملکه زنبور عسل می پردازیم.

۱٫ سلولهای طبیعی ملکه زنبورعسل تحت کنترل زنبوردار

 در این روش ابتدا باید کلنی هایی را که قرار است ملکه انها عوض شوند مشخص کرده و ضمن یتیم کردن (خارج کردن ملکه از کلنی)، کلیه قابهای حاوی تخم و لاروهای ان را خارج نموده و در کندوی دیگری قرار داد. سپس از کلنی های انتخاب شده که دارای خصوصیات بهتری هستند، یک قاب حاوی لاروهای بسیار جوان را خارج کرده و در کندوی قبلی که ملکه انها خارج شده است قرار داد. این کلنی ها با استفاده از لاروهای جوان نسبت به ساختن سلولهای ملکه اقدام خواهد خواهند کرد و پس از حدود ۲۲-۲۰ روز دارای ملکه تخمگذار خواهند شد. در این روش معمولا لارو های مسنتر را که کیفیت آنها خوب نیست، برای تبدیل به ملکه زنبور عسل انتخاب میکنند.

۲٫ استفاده ازسلولهای طبیعی ملکه زنبورعسل که توسط زنبورها در کندو ساخته میشود

اغلب هنگام بهار و زمانی که سلولهای ملکه زنبور عسل در کندو به طور طبیعی و توسط زنبورهای کارگر ساخته میشوند،میتوان از این سلولها برای تهیه ملکه زنبورعسل استفاده نمود.گرچه این روش یک راه تامین ملکه زنبور عسل میباشد ولی دو محدودیت مهم در ان وجود دارد.یکی وابستگی زنبوردار به تشکیل طبیعی سلول ملکه زنبورعسل و دیگری عدم کنترل بر روی نژاد و کیفیت ملکه زنبورعسل تولید شده.

۳٫ پرورش ملکه زنبورعسل به تعداد زیاد

به منظورتولید تعداد زیادی ملکه باکره (در شرایط کنترل شده)باید شرایط مناسبی در کندوهای سازنده سلول ملکه به وجود اید.این شرایط دقیقا شرایطی هستند که در بهار موجب تحریک کلنی ها به تولیدبچه کندو میشوند.شرایط کندوهای سازنده سلول ملکه به شرح زیر است:

الف)کندوها باید بسیار قوی و پرجمعیت باشند و اکثر جمعیت انها را زنبورهای جوان پرستار تشکیل دهند.

ب)گرده گل به مقدار کافی در کندوها وجود داشته باشد.

ج)کندوها شهد یا عسل یا شربت قند به مقدر کافی در اختیار داشته باشند.

با توجه به مطالب فوق روش معمول پرورش ملکه زنبور عسل به تعداد زیاد از طریق انتقال لاروهای جوان از سلولهای کارگر به سلولهای مصنوعی ملکه از پیش ساخته شده صورت می گیرد.این عمل را در اصطلاح پیوند کردن می گویند.