معرفی کارهای زنبوردار در اردیبهشت ماه

کارهای یک زنبوردار در اردیبهشت ماه، به نسبت ماه های سال به توجه به اینکه هر ماه دمای خاص خود را دارد و زنبورها نیز با توجه به این دما دارای شرایط ویژه ای هستند یک زنبوردار برای حفظ سلامت زنبورها و افزایش تولید عسل باید کارهایی را انجام دهد که در ادامه به توضیح مختصر کارهای یک زنبوردار در اردیبهشت ماه می پردازیم.

۱- در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد جمعیت معمولا به حداکثر قدرت سالیانه اش می رسد.

۲- اردیبهشت ماه زمان بچه دادن جمعیت ها در اغلب نقاط کشور است. جمعیت ها معمولا پس از پایان گل درختان اقاقیا بچه دادن را شروع می نمایند. از تمام عواملی که مانع بچه دادن بی رویه می گردند استفاده باید کرد.

۳- بدلیل فراوانی گرده گل در این ماه زنبورهای جوان می تواند گرفتار یبوست گردند.

۴- در صورت نیاز ملکه را عوض کنید.

۵- روی کندوهائی که جمعیت آنها قوی هستند اطاق عسل یا طبقه دوم بگذارید.

۶- با گذاشتن یک پارچه کتانی دو لا به جمعیت در گرم کردن کندویشان کمک کنید.