برای زنبوردار وسایل و ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها کاردک است. کاردک وسیله مفیدی است که با آن مومها، بره موم ها و مواد خارجی چسبیده با اطراف کندو و قابها را تراشیده و پاک میکند. و در مواقع عسل گیری نیز پولکهای سطح قاب عسل را برداشته و انها را برای عسل گیری اماده می سازد.

کاردک زنبورداری و انواع آن

کاردکها به اشکال مختلف و برای کارهای متفاوت ساخته شده اند که زنبوردار در کلیه مواقع بازدید از کندو همراه خود دارد و از ان برای تمیز کردن کندو، قابها و وسایل زنبورداری استفاده می کند. بعضی از کاردکها به وسیله برق یا بخار گرم میشوند تا تراشیدن موم و سایر مواد به وسیله انها اسانتر شود.

کاردک زنبورداری برای برداشتن پولک شان

.

کاردک مخصوص تولید عسل و زنبورداری

.

کاردک