نکته های جالب در مورد عسل و زنبور عسل

۱- در قرآن کریم یک سوره به نام زنبور عسل آمده ودر دو آیه اشاره ی مستقیم به آن شده است .

۲- علت اصلی رطوبت داخل کندو درزمستان ، مصرف عسل است.

۳- مصرف یک کیلو گرم عسل ،یک لیتر آب تولید می کند .

۴- بعد از عسل، موم مهم ترین فرآورده ی زنبور عسل به شمار می آید .

۵- مهم ترین غذایی که زنبور برای رشد به آن نیاز دارد گرده است .

۶- قطر دانه های گرده حدود ۵/۲ تا ۳۵۰ میکرون است .

۷- مقدار مصرف گرده ی یک کلونی در سال ، حدود ۲۵ تا ۳۵ کیلوگرم است .

۸- به طورمعمول زنبورهایی که به جمع آوری گرده مشغول هستند گاهی شهد نیز جمع آوری می کنند؛ ولی عکس این حالت دیده نمی شود .

۹- ذخیره کردن گرده ی گل فقط درحجره های کارگر صورت می گیرد؛ ولی در مورد عسل این طور نیست .

۱۰- در سبد گرده ممکن است چند نوع گرده مشاهده شود؛ ولی در عسل دان فقط یک نوع عسل است .

۱۱- گران ترین عسل جهان عسلی است که در سواحل دریای سیاه ترکیه تولید می شود و هر کیلو حدود ۲۵۰ دلار به فروش می رسد .

۱۲- ﮊله ی رویال موجود در حجره های کارگر مرغوبیت کمتری نسبت به ﮊله ی رویال حجره های ملکه دارد .

۱۳- عسل تنها ماده غذایی است که در ارزیابی کیفی و استانداردهای آن ، آزمایش میکروبی وجود ندارد .

۱۴- قاره ی آفریقا رکورد دار تولید موم در جهان است .

۱۵- کانادا با تولید میانگین ۵۵ کیلو عسل به ازای هر کندو در سال ، در این زمینه رکورد داراست .

۱۶- میانگین تولید عسل به ازای هر کندو در ایران ۱۰کیلو است و در جهان۸ کیلو می باشد .

۱۷- ایران از نظر تولید عسل در مقام یازدهم و از نظر تعداد کندو در مقام نهم جهانی قرار دارد .

۱۸- زنبور، نوزادان را در دمای ۵/۳۳ درجه ی سانتی گراد در داخل کندو پرورش می دهد .

۱۹- ازحرارت ۳۴-۳۹ درجه ی سانتی گراد جهت سرد کردن کندو اقدام می شودو در زمان تهویه ی کندو،آب زیادی توسط کارگران به داخل کندو وارد می شود .

۲۰- بهترین دما برای فعالیت زنبور، دمای بین ۱۶-۳۲ درجه ی سانتی گراد است .

۲۱- فعالیت زنبور در دمای ۱۰ درجه ی سانتی گراد شروع می شود .

۲۲- زنبور در حرارت کمتراز ۸ درجه فعالیتی از خود نشان نمی دهد .

۲۳- قدرت درک تغییر درجه حرارت در زنبور۱۰ برابر انسان است .این قدرت در انسان ۲ درجه سانتیگراد است

۲۴- آنتن در زنبور کارگر عمدتاً به منظور یافتن گل و در ملکه برای درک وضع تخم ریزی مورد استفاده قرار می گیرد .

۲۵- زنبور عسل ۱۶ زوج کروموزوم دارد .

۲۶- در نهمین روز پس از تخم ریزی ،پنجمین و آخرین پوست اندازی دوران لاروی صورت می گیرد . در این مرحله سینه و شکم به طور کامل نمایان است .

۲۷- لارو زنبور عسل در غذای خود غوطه ور است ؛ بنابر این تا پایان دوره ی لاروی که انتهای روده به مخرج وصل می شود مدفوع نمی کند .

۲۸- میزان تخم ریزی ملکه در روز، حداکثر حدود ۳۰۰۰ تخم است، که این میزان هم وزن خود ملکه است و علت آن تغذیه ی منحصربه فرد ملکه است . این موضوع در جهان جانوران یک رکورد محسوب می شود .

۲۹- تخم درون حجره ی ملکه با تخم درون حجره های کارگر فرقی ندارد .

۳۰- ملکه در هفتمین روز خروج از حجره برای جفت گیری آماده می شود .