English

اطلاعیه های اخیر :

عسل مهرنوش سهامی خاص

با حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال شرکت عسل باران باغرو در سال ۱۳۹۰ با مدیریت سید فردین صفوی که خود از زنبورداران و فروشندگان عسل در استان اردبیل می باشند تاسیس شد. در ابتدای سیاست کاری ما در جهت تامین نیاز کارخانه های تولیدی و بسته بندی عسل کشور بود که به صورت عمده توانستیم با برند های مطرح کشور همکاری داشته باشیم

نام شرکت : عسل باران باغرو شماره ثبت : ۹۹۲۲
مطالب مرتبط با "زنبورستان"

جلوگیری از غارت زنبورستان

پدیده غارت ذاتی بوده و زنبورها به منظور جمع اوری غذا اقدام به ان میکنند و هیچ گونه نظر سوء و قصد بدی ندارند.زیرا در ذات انها اعمال بد وجود ندارد.با این همه مساله غارت باعث انهدام کندوی غارت شده میشود و خسارت جدی به زنبوردار وارد میشود که باید این مشاله را جدی گرفت و با اعمال روشها و تمهیداتی که ذیلا توضیح داده می شوند از وقوع ان جلوگیری کرد.

غارت-زنبورستان

۱-  همواره سعی شود کندوها در مناطقی که از لحاظ شهد غنی است مستقر گردد.زیرا تا زمانی که شهد گل در طبیعت به وفور یافت میشود زنبورها هوس غارت به سرشان نمی زند.

۲-  زنبورها نباید بی غذا و گرسنه بمانند.باید در شرایط کمبود شهد و گرده در طبیعت با مواد جانشین شونده انها را تغذیه نمود.

۳-   از ریخت و پاش ذرات موم عسل دار و قطرات عسل و شربت در اطراف کندوها به شدت پرهیز نمود.

۴-   در هنگام عسل گیری کار با تعداد نفرات لازم انجام گیرد و فرصت شیوع غارت از زنبورها گرفته شود.

۵-   کندوی ضعیف و نامرتب با ادغام و تقویت سروسامان داده شوند.

۶-  کندوها را در فاصله یک متری از همدیگر قرار داده و از چیدن انها در کنار هم و با پروازهای تداخلی پرهیز شود ،زیرا این مسئله میتواند منشاء غارت باشد.

۷-  در مواقع بازدید سعی گردد از شیوع غارت جلوگیری شود و اگر غارت شدت پیدا کرد باید بازدید را حتی الامکان متوقف ساخت.

۸-  تغذیه با شربت قند در مواقعی که غارت شدید است فقط در صبح زود و قبل از فعالیت زنبورها و یا نزدیک غروب و بعد از فعالیت زنبورها انجام گیرد و از دادن شربت قند در وسط روز اجتناب شود.

۹-  دریچه ورودی کندوها را در مواقع غارت بسیار تنگ نموده و دریچه ها فقط برای عبور یکزنبور تنظیم شود.میتوان با قرار دادن چند شن درشت مسیر پرواز را به صورت تونل در اورده و برای عبور مستقیم زنبورهای غارتگر مانع ایجاد کرد.

۱۰- فصل شدت غارت اوایل بهار و اواخر تابستان و پائیز است که مصادف با ضعف کندوها و کمبود شهد در طبیعت است.

۱۱- برای جلوگیری از غارت در هنگام بازدید کندوها استفاده از قفس ضد غارت راه حل مناسبی است.این قفس که از توری پشه ای به ابعاد یک متر عرض و ۵/۱متر طول و ارتفاع ۲متر بوده و از جنس سبک ساخته میشود قابل جابجایی بوده و این مکعب مستطیل از طرف پایین و بالا باز است و میتوان هنگام بازدید ان را بر روی کندو مستقر ساخت و در داخل ان بازدید از کندو را انجام داد.

۱۲- از به کارگیری کندوهای درز و شکافدار و با دربهای منفذدار که مجاری متعددی برای ورود زنبوران غارتگر دارند پرهیز شود.زیرا در چنین مواقعی زنبورهای غارتگر از این منافذ به کندو حمله کرده و به راحتی وارد ان میشوند.

شرایط و قوانین مهاجرت زنبورستان به یک منطقه

شرایط و قوانین مهاجرت زنبورستان به یک منطقه

مهاجرت زنبورستان از یک منطقه به منطقه دیگر برای رعایت شرایط بهداشتی و مسائل دیگر دارای شرایط و ضوابط خاص خود است که به شرح زیر می باشد:

– تقاضای مهاجرت به صورت درخواست کتبی به همراه گواهی بهداشتی واحد زنبورداری از دامپزشکی ،مبنی بر سلامت واحد توسط زنبوردار ، قبل از مهاجرت به امور دام جهد کشاورزی شهرستان مبداء ارائه شود تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود .
۲- امور دام جهاد کشاورزی شهرستان مبداء زنبوردار متقاضی را به اموردام شهرستان مقصد معرفی و پس از موافقت امور دام جهاد کشاورزی شهرستان مقصد به شرح زیر اقدام به صدور مجوز مهاجرت می نماید. (جهاد کشاورزی شهرستان موظف است رونوشتی جهت اطلاع به اموردام جهادکشاورزی استان ارسال نماید).
۳- موافقت امور دام شهرستان مقصد برای اسکان زنبورداران مهاجر به شکل زیر انجام میشود:      در مورد استقرار،حداکثر ده روز قبل از حرکت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت ارسال میشود ودر صورتیکه درخواست اسکان یک منطقه برای دو زنبوردار در یک زمان به شهرستان مقصد برسد، الویت با زنبوردار دارای سابقه اسکان در آن منطقه خواهد بود.
-۴زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایت حداقل فاصله زنبورستان های  خود به شرح زیر هستند:
الف) از ۳۰تا۱۰۰ کلنی به شعاع ۱۰۰۰متر ودرمناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گیاهی ۵۰۰متر .
ب) از ۱۰۰تا ۳۰۰ کلنی به شعاع ۱۵۰۰ متر در مناطق جنگلی متراکم از نظر پوشش گیاهی ۱۰۰۰  متر
ج) از ۳۰۰ کلنی به بالا به شعاع ۲۰۰۰ متر در مناطق جنگلی ومتراکم از نظر پوشش گیاهی ۱۵۰۰ متر.
تبصره ۱: زنبورداران مجازنیستند به منظوراشغال منطقه کلنی های خود را به بنه های کوچکتر تقسیم کنند مگر کسانی که بیش از۵۰۰ کلنی داشته باشند که در این صورت مازاد بر این تعداد را میتوانند با رعایت فواصل تعیین شده در محلهای دیگر مستقرنمایند.
تبصره ۲: قرار دادن کندهای خالی در منطقه حقی  را برای زنبور دار ایجاد نمی نماید.
تبصره ۳: فواصل اعلام شده در بند ۴ با توجه به موقعیت جغرافیایی واقلیمی هر منطقه، رعایت حداقل مشخص شده توسط اموردام استان قابل افزایش است.
۵- در مراتع وجنگلها و صحراهای شهد خیز کشور، افراد(حقیقی و حقوقی) حق تعرض و جلوگیری از اسکان زنبورداران مهاجر را ندارند و در موارد بروز اختلاف، اموردام جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق، ملزم به حمایت از زنبور داران است.
تبصره: صحرای شهد خیزبه منطقه ایی اطلاق میشود که دارای گیاهان خودرو باشدو در مالکیت اشخاص نیست.
۶- موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل با در نظرکارشناسی واح زنبورداری استان قابل اجراست.
۷- با زنبورداران متخلف از مفاد این دستورالعمل ،در مراحل اول برخوردهایی از قبیل قطع خدمات زنبورداری(خدمات دولتی و تعاونی) و در مراحل بعدی ابطال شناسنامه زنبورداری ومعرفی به مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت ومدیریت جهد کشاورزی استان مبداء موظف به اجرای آن خواهد بود.