معرفی کارهای زنبوردار در فروردین ماه

معرفی کارهای زنبوردار در ماه فروردین: با توجه به فصل، ماه و دمای هوا زنبوردار برای سلامت کندو و افزایش مقدار تولید عسل باید کارهایی انجام دهد که به چند مورد اشاره می کنیم.

۱- فروردین ماه بهترین زمان برای تعویض ملکه است و زنبورها ملکه تازه را تقریبا بدون درد سر قبول می کنند.

۲- در صورت کمبود عسل در کندو جمعیت باید حتما تغذیه شود.

۳- فاصله زمانی بین شکوفه ۲ نوع از میوه های منطقه اگر زیاد باشد و در این فاصله هیچ نوع گل شهد زائی در منطقه وجود نداشته باشد، باید تنها در همین فاصله زمانی جمعیت ها را با شربت و یا بهتر مخلوطی از شکر و عسل و آب به نسبت مساوی تغذیه نمود تا ملکه از فعالیت تخمگذاری روزانه اش نکاهد و جمعیت ها به دلیل بیکاری به فکر بچه دادن نیفتند.

۴- دیواره ها را داخل کندوهای قوی آویزان کنید تا زنبورها آنها را ببافند.

۵- از باز کردن بی جهت کندوها خودداری نمائید. تنها زمانی کندو را باز کنید که واقعا لازم باشد.

۶- با دقت در سوراخ پرواز می توانید از وضع داخلی کندو آگاه شوید. مثلا هرگاه زنبورها شهد و به ویژه گرده گل به کندو حمل نمایند در این حال جمعیت هم ملکه دارد و هم تخم و لارو. بنابراین همه چیز در داخل کندو حالت عادی دارد و جای نگرانی نیست.

۷- مواظب سمپاشی نا بهنگام شکوفه های درختان میوه باشید. از باغ داران بخواهند که تنها در ۱۰ الی ۱۵ روزی که درختان میوه شکوفه دارند سمپاشی نکنند و یا اقلا قواعد سمپاشی را رعایت نمایند.

۸- روی کندوهائی که جمعیت آنها فوق العاده قوی هستند یک نیم طبقه یا یک طبقه کامل بگذارید.

منبع : کتاب زنبور عسل و پرورش آن از دکتر شهرستانی, پدر زنبور داری ایران