مهمترین کار زنبوردار در اسفندماه

یکی از کارهای های مهمی که یک زنبوردار در اسفند ماه باید انجام دهد گرم نگه داشتن و بسته بندی کردن کندوها در محل خودشان است. این کار تا اواخر فروردین ماه و با هر شیوه ممکن باید انجام گیرد. ملکه بعد از یک استراحت زمستانی تخمگذاری را از سرگرفته است. به همان نسبت که طبیعت شکوفه و گرده گل در اختیار زنبورها قرار می دهد ملکه نیز به همان نسبت روزانه تخم می گذارد. همچنین به همان نسبتی که روزها درازتر می شوند ملکه نیز بیشتر تخمگذاری می کند. برای اولین تخم ها و لاروها گرده های جمع و ذخیره شده اواخر پاییز در داخل شان ها و همچنین مواد ذخیره شده در زیر پوست زنبورهای زمستانی که شامل مواد پروتئینی و چربی ها است کفایت می کند ولی پس از تمام شدنشان باید از گرده های گل شکوفه ها کمک گرفت.
اولین گرده ها پس از سرمای زمستانی را معمولا درختان فندق و بیدمشک می دهند. گرده های فندق از کیفیت خوبی برخوردار نیستند با وجود این در اسفند ماه کمک بزرگی برای جمعیت ها می باشند. بر عکس گرده های بیدمشک یکی از بهترین انواع گرده ها است که وجود دارد و در پرورش و رشد سالیانه جمعیت ها اثر فوق العاده خوبی می گذارد.