درمان‎ زخمهای‎ عفونی مزمن‎ با عسل و لارو مگس‎

درمان‎ زخمهای‎ عفونی مزمن‎ با عسل و لارو مگس‎ ، لارو درمانی‎‎ و عسل‎ درمانی بـرای‎ درمان‎ زخم‎ هایی‎‎‎ که‎ روش‎ جراحی آنتی بیوتیک‎ تراپی‎‎ درآنها کارسازنیست‎ نه‎ فقط می تواند جایگزین‎ مناسبی‎‎ باشد بلکه‎ درزخم‎های‎ عفونی مزمن‎‎ بیماران دیابتی‎‎ تنهاروش‎ درمانی است‎.
زخم‎ پای دیابتی در موارد متعدد منجر به‎ زخم‎ های‎ عمیق‎ و قـطع‎ پا می‎ شود و اگر از لارو مگس‎ برای‎‎ جلوگیری از عفونت‎ زخم‎ پای‎ بیماران‎ دیابتی‎ استفاده‎ شود می‎توان‎ به‎ مقدار زیادی‎ از قطع‎ پـا در این‎‎ بیماران جلوگیری‎ کرد.
معالجه‎‎ زخم‎ های‎ بستر, آبسـه, انواع زخم‎ های‎ عفونی‎‎ شدید و عمیق‎ پوستـی, زخم‎‎ های‎‎ سرطانی‎, عفونت‎ استخوان‎, زخم هـای سوختگی‎ و قـانقـاریـا را از دیگـر مـوارد درمان‎ باروش‎‎ لارو درمانی‎‎ و روش عسل‎ درمانی می توان برشمرد.
کارشناسان احتیاج‎ نداشتن‎ به‎ بیهـوشـی‎, بـستـری و جراحی‎, ارزان‎‎ و موثر بودن در مقایسـه‎‎ بـه روشهای‎ دیگر, طولانی‎ بودن‎ مدت‎‎ برگشت زخـم‎, درمان‎‎‎ کامل‎‎ و سریع‎ بودن طول مدت‎ درمان را از ویژگیهای‎ این‎ روشها اعلام‎ کرد.