اهمیت آب در زندگی زنبور عسل

اهمیت آب در زندگی زنبور عسل ; زنبور عسل آب مورد نیاز خود را از شهد گلها و یا آبی که مستقیما از منابع مختلف به کندو حمل می شود تامین می کند. نیاز زنبور عسل به آب بستگی به گرما، خشکی هوا و میزان آب از دست رفته از طریق جلد، سیستم تنفسی و سیستم دفعی دارد. زنبورهای عسل مواد دفعی مایع تولید می کنند و باید برای ادامه حیات به طور مرتب آب بنوشند. نیاز زنبورعسل به آب تابع فصول مختلف سال است. در بهار زمانی که پرورش نوزادان جریان دارد و مقدار زیادی غذای نوزاد باید به وسیله زنبورهای پرستار تولید شود این نیاز افزایش می یابد. در روزهای گرم آب حمل شده به کندو اغلب برای خنک کردن کندو از طریق تبخیر و تهویه مورد استفاده قرار می گیرد. در ایام سرد زنبورعسل می تواند قسمتی از آب حاصله در اثر متابولیسم را نگهداری نماید. زنبورعسل غذای حاوی ۵۰ درصد یا بیشتر قند را رقیق می کند و برای این کار نیاز به آب دارد. اهمیت اب در زندگی زنبورعسل مانند تمامی موجودات زنده حیاتی است و با توجه به اینکه ۱۵۰ کندوی زنبورعسل طبیعی در فصل گرم سال حدود ۱۰۰ لیتر آب را در کمتر از سه ساعت مصرف می کنند، اهمیت آب برای زنبور عسل روشن می گردد. مصرف روزانه و سالانه کندوی زنبور عسل مشخص نسیت اما طبق تحقیقاتی مصرف آب سالانه کندو به طور متوسط ۳۱ لیتر  و ۲۰۰ میلی لیتر آب در روز برای هر کلنی در اثنای پرورش نوزاد مساحبه شده است. زنبورانی که مسئولیت آب اوردن را به عهده دارند روزانه ۵۶ الی ۱۰۰ پرواز انجام می دهند و برای نیاز و تغذیه ۱۰۰ لارو پنج زنبور آب اور لازم است. زنبورها آبهای با درجه حرارت ۱۸ الی ۳۲ درجه سانتیگراد را برای مصرف ترجیح می دهند و از آبهای با درجه حرارت بیشتر از ۳۸ درجه سانتی گراد استفاده نمی کنند.