مردان نپالی در میان کوهها و دره ها اقدام به جمع آوری عسل طبیعی می کنند و جالب اینجاست که این کار را بدون داشتن وسایل ایمنی انجام می دهند

برداشت عسل طبیعی در نپال

.

عسل وحشی در نپال

.

عسل طبیعی در میان کوهها

.

عسل طبیعی وحشی

.

عسل کوهی در نپال

.

عسل خالص و طبیعی

.

عسل خالص وحشی در نپال