این کلیپ که در شهر اردکان ضبط شده است کندوی زنبورهای قرمز را نشان می دهد که در منزل شخصی لانه کرده اند

توضیحات به نقل از خود ضبط کننده کلیپ: “این زنبورها که تا حدود 10 سال پیش در اردکان موجود نبودند احتمالا جهت مبارزه بیولوِژیکی با آفت به این شهرستان آورده شدند وحالا تعدادشون بسیار بالاست این هم لانه و اعضای آن که در خانه ما مهمان بودند”