کاهش طول عمر زنبور عسل در صورت کاهش عناصر معدنی و ویتامین های بدنشانReviewed by عسل باغرو on Feb 10Rating:

عناصر معدنی و ویتامین های بدنشان

یکی از راه هایی که زنبورداران در شروع و در پایان فصل زنبورداری که طبیعت از لحاظ شهد و گرده بسیار فقیر می باشد، تغذیه زنبور عسل با شربت شکر به منظور تحریک تخم ریزی و افزایش پرورش نوزاد در کلنی، به منظور افزایش جمعیت کلنی می باشد. به هر حال کلنی های تغذیه شده با شربت شکر شروع به پرورش نوزادان خواهد کرد، اما در این حالت زنبورها از چربی ذخیره شده بدنشان استفاده خواهند کرد و در نتیجه وزن از دست داده و مقدار ازت، عناصر معدنی و ویتامین های بدنشان بشدت کاهش پیدا می کند و مرگ و میر در بین زنبوران افزایش می یابد. یعنی میزان پرورش نوزاد با طول عمر زنبورداران نسبت عکس دارد. یعنی هرچه میزان پرورش نوزاد بیشتر باشد طول عمر زنبوران پرورش یافته در این دوران کمتر است. در شرایط عدم دسترسی زنبوران جوان به گرده جهت تأمین نیازهای حیاتی خود به پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی سبب کاهش چشمگیر طول عمر آنها به میزان ۵۰ درصد می شود. حال اگر این زنبوران جوان وظیفه پرورش و تغذیه لاروها را نیز بعهده داشته باشند،این عامل اخیر طول عمر زنبوران عسل را دو چندان کاهش می دهد و طول عمر این زنبوران به میزان ۷۶ درصد کاهش خواهد داشت. توجه داشته باشید که کاهش طول عمر شامل کاهش طول عمر زنبوران پرستار و زنبوران تولید شده از لاروهای پرورش یافته در این شرایط سوء تغذیه می باشد.