کارهای زنبور عسل کارگر در 13 روزگیReviewed by عسل باغرو on Aug 8Rating:

زنبور های عسل کارگر در سیزده روزگی کارهای متفرقه کندو را انجام میدهند:

– کندو را تمیز می کنند

– اجساد زنبورهای عسل مرده را بیرون میبرند

– گرده ها را در داخل سلولها می فشارند تا در حجم کمتر مقدار بیشتری گرده ذخیره کنند

– نوش گلها را با مخلوط کردن با دیاستازها و غیره به عسل تبدیل می کنند

– شان با قاب مومی میسازند

– با بره موم درزها و شکافها را می گیرند.

زنبورهای عسل کارگر در دو روز اخرکه در کندو به سر میبرند و حدود ۱۸ تا۲۰روزه هستند وظیفه شان تفتیش یا پاسداری از کندو است.سپس بقیه عمر خود را به جمع اوری گرده و نوش گلها می پردازند.