نحوه بررسی کندو جهت مشاهده ملکه زنبور عسلReviewed by عسل باغرو on May 24Rating:

نحوه بررسی کندو جهت مشاهده ملکه زنبور عسل

نحوه بررسی کندو جهت مشاهده ملکه زنبور عسل ، معمولا کندوهای دارای ملکه جمعیت زیادی دارند و پر رفت و امد هستند.در هنگام بازدید نوع حرکت و صدای دسته جمعی کارگران زنبورعسل به مقدار زیادی برای زنبورداران مجرب محسوس است. کندوهای بدون ملکه در هنگام بازدید سرو صدا و تحرک فراوانی داشته و عصبانی هستند.حتی با دود دادن هم رام نمی شوند.برای اطمینان از وجود یا عدم وجود ملکه در کندو،می توان با دود دادن و باز کردن درب کندو به ارامی یک یا دو قاب را از وسط کندو و ناحیه مخصوص پرورش نوزادان خارج کرده و مستقیما داخل سلولهای خالی را مشاهده کرد.در صورت وجود تخم یک روزه در داخل سلولهای مومی و یا مشاهده مستقیم خود ملکه در بین کارگران از وجود ملکه اطمینان حاصل خواهد شد.در صورتی که در هنگام بازدید در بین قابها تخم یک روزه مشاهده نگردید لازم است که کلیه قابهای کندو را با دقت بازدید کرد.چون ممکن است به علل مختلفی ملکه زنبور عسل تخمریزی را قطع کرده باشد.

عسل

فصول سال ،اب وهوا و درجه حرارت محیط در مقدار تخمریزی و یا قطع تخمگذاری ملکه زنبورعسل و در نتیجه عدم وجود تخم و لارو در کندو موثرند.بنابر این در اواخر فصل پائیز که منبع گرده کم است و سرمای فراوان وجود دارد و ممکن است تخمریزی قطع شده باشد.عدم مشاهده تخم روز دلیل بر عدم عدم وجود ملکه زنبور عسل نیست.اما در اواسط فصل بهار وهنگام وفور شهد و گرده گل در صورت بازدید کندو و عدم مشاهده تخم روز مطمئنا یا کندو بی ملکه است یا ملکه باکره بوده و برای پرواز جفتگیری به بیرون رفته است.در چنین شرایطی لازم است که در ساعات مختلف روز کندو چندین بار بازدید شود.