شکل ظاهری ملکه زنبور عسلReviewed by عسل باغرو on Feb 19Rating:

شکل ظاهری ملکه زنبور عسل

شکل ظاهری ملکه زنبور عسل ; ملکه زنبور عسل به سادگی از کارگران و زنبور نر مشخص می شود. ملکه نسبتا درشتر و درازتر از  زنبورهای کارگر و نر است، ولی پهن تر از انها نیست. از انجا که شکم ملکه طویل و در سطح زیرین پهن است، طول بالهایش نسبت به بدن از بال کارگرها و زنبورهای نر کوتاهتر است. نیش ملکه کمی خمیده است و نسبت به نیش زنبور کارگر دندانه هایی دارد که فقط برای از بین بردن ملکه های رقیب به کار می رود. حرکت ملکه  در مواقع عادی ملایم است ولی در مواقع ضروری می تواند با سرعت حرکت کند. ملکه ای که جفتگیری کرده و در حالت تخمگذاری است روی شانهایی قرار دارد که جوانترین نوزادان در آن قرار دارند. ملکه در این حالت اغلب به وسیله عده ای محافظ احاطه شده است. سر محافظین اغلب به طرف ملکه می باشد و در این حالت با شاخکهای خود ملکه را آرایش می کنند و با دهان خود او را می لیسند یا به او غذا می دهند، یا مدفوعات وی را به بیرون می برند. تمام تخمهایی که در سلولها قرار دارد به وسیله ملکه واحد کندو گذاشته می شود. این ملکه در جوانی در هوای آزاد با یک یا چند زنبور نر پشت سر هم جفتگیری کرده و برای خود تا آخر عمر  اسپرم ذخیره می کند. با اینکه ملکه در تجمع افراد یک کلنی تاثیر عمده ای ندارد ولی خود ملکه برای بقا ی کلنی نهایت ضرورت را دارد. ملکه بوی مخصوصی دارد که احتمالا از ترشحات غدد زیر فکی او حاصل می شود و برای کارگران جلب کننده است. این ماده معطر سبب جلوگیری کارگران از پرورش ملکه جدید و مانع رشد تخمدانهای زنبوران کارگرمی شود. ماده مترشحه ملکه در تمام بدنش پخش می شود. وقتی زنبوران جوان محافظ  بدن ملکه را می لیسند مقداری از این ماده را می گیرند و هنگام رد و بدل کردن غذا با سایر کارگران مقداری از این ماده را به آنها می دهند.