دستگاه دودساز زنبورداریReviewed by عسل باغرو on Aug 17Rating:

دستگاه دودساز زنبورداری

دستگاه دودساز یکی از ابزارهای کاربردی زنبورداری است که کاربرد بسیار در جهت دفع حمله های زنبور عسل دارد. میدانید که زنبورعسل موجود صد در صد وحشی بوده و مطیع انسان نشده است. یکی از وسیله های مهار کردن و یا دور کرند جمهیت های زنبورعسل از محل استقرار آنها دود است چون انها از دود و گاز حاصل از سوختن مواد چوبی و پارچه ای ناخوشایند بوده و میترسند. بنابر این هنگام دود دادن محل خود را ترک کرده وبه نقاط کم دود کندو میروند و حتی منطقه پرورش نوزادان را نیز ترک میکنند. رنبوردارها نیز از این رفتار زنبور استفاده کرده و دستگاههای مختلفی را که تولید دود میکنند را ساخته اند و اجسام نیم سوخته را که در حال دود کردن هستند در داخل انها قرار داده و در هنگام بازدید از کندوها و یا انتقال دادن کندوها به نقاط دیگر از انها استفاده میکنند. دستگاه های دودی بر حسب سلیقه افراد و کشورهای مختلف به اشکال مختلف ساخته شده اند ولی همه انها یک هدف را دنبال میکنند. دور کردن جمعیت زنبورعسل از محلی که انسان تصمیم به بازدید و یا جابجایی قابها و یا کندوها دارد.

مواد سوختی مناسب برای دستگاه دودساز زنبورداری :

مواد سوختی مناسب برای دودی معمولا از گیاهان و یا از پارچه های نوع کتانی، پنبه ای ویا کود خشک حیوانات، توتون یا تنباکو انتخاب میشوند. شایان ذکر است که هنگام بازدید کندوها مقدار کمی دود از دریچه پرواز وارد کندو کرده و کمی در بالای سطح کندو دود می دهند.باید دقت شود که هرگز نباید دود را در عمق کندو و داخل ناحیه نوزادان فرستاد، چون ممکن است به انها صدمه رسیده و ملکه نیز از کندو خارج شود و زنبورها بیشتر عصبانی شده و به زنبوردار حمله میکنند.

دود دادن کندوهای زنبور عسل