عسل این ماده غذایی مغذی در کشور ما در بسته بندی های سنتی و بسیار ساده عرضه می شوند که این یک ضعف در امر صادرات است. در ادامه چند نمونه از بسته بندی های زیبای عسل را مشاهده می کنید.

بسته بندی عسل

.

عکس بسته بندی عسل

.

عسل

.

بسته بندی شیک عسل

.

عکس بسته بندی شیک عسل

.

عسل