مصاحبه و اخبار شرکت

حضور در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار و بازدید استاندار از غرفه

عسل مهرنوش در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل واقع در دریاچه شورابیل ، مورخ 11 آذر

بازدید پروفسور اکبرزاده عضو انستتیو پاستور تهران از شرکت عسل باران باغرو

پرفسور اکبرزاده عضو انستتیو پاستور تهران در مورخ 15 آذر 94 از شرکت عسل باران باغرو بازدید بعمل آوردند. تصاویری از این بازدید در فروشگاه مرکزی

مقالات آموزشی

عسل در مقابل شکر

هر دوی این شیرین کننده ها دارای گلوکز و فراکتوز هستند. در مراحل تولید شکر اسیدهای ارگانیک، پروتئین، نیتروژن، آنزیمها و ویتامینهای موجود در نیشکر

عسل چگونه درست می شود؟

بصورت ساده می گوییم: زبورهای عسل در فصل بهار هنگامی که همه گلها شکوفه داده اند شهد آنها را جمع آوری می کنند. آنها با

بالا